Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TRANG CHỦ TRƯỜNG TRANG CHỦ        
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
1/ Giới thiệu chung:
          Cùng chung nhịp đập với toàn trường, khoa Khoa học Cơ bản trường Cao đẳng nghề Cơ giới được hình thành và phát triển trên cơ sở khoa Khoa học Cơ bản cơ sở trường Trung cấp nghề Cơ giới Quảng Ngãi. Với mục tiêu giáo dục con người toàn diện, khoa được nhà trường giao nhiệm vụ giảng dạy các môn học chung các cấp trình độ: sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề. Năm 2007, được nhà trường giao thêm nhiệm vụ giảng dạy văn hóa cho đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học nghề. Thực hiện nhiệm vụ được giao: đặt nền tảng cho giáo dục và đào tạongười lao động toàn diện, đội ngũ giáo viên trong khoa luôn tận tâm, tận lực với nghề, tất cả vì học sinh thân yêu, cùng với toàn trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, cung cấp cho xã hội những công nhân lành nghề, đủ đức, đủ tài.
          Đến nay đội ngũ giáo viên trong khoa có 11 người. Trong đó: 01 giáo viên có trình độ Thạc sĩ, 10 giáo viên có trình độ Đại học. Với sự nỗ lực phấn đấu và nhiệt huyết với nghề, đội ngũ giáo viên trong khoa là những giáo viên vững vàng về chuyên môn, dày dạn về nghiệp vụ, nhiệt tình trong quản lý và giáo dục học sinh.
Những năm qua, tập thể khoa luôn đạt thành tích cao trong các kỳ Hội giảng cấp trường, Hội thi chế tạo đồ dùng dạy học…và các hoạt động khác.
- Năm học 2007-2008, có 01 giáo viên đạt giải nhất, 01 giáo viên đạt giải nhì, Khoa đạt giải tập thể trong đợt Hội giảng cấp trường.
- Năm học 2009-2010, trong Hội giảng cấp Trường khoa cũng có 01 giáo viên đạt giải nhất, 01 giáo viên đạt giải nhì, Khoa đạt giải tập thể.
- Năm học 2010-2011, trong Hội giảng cấp Trường khoa cũng có 01 giáo viên đạt giải nhất, 01 giáo viên đạt giải nhì, 2 giáo viên đạt giải ba, Khoa đạt giải tập thể.
- 4 năm liền 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 khoa đạt tập thể lao động xuất sắc.
- Khoa đạt tập thể lao động xuất sắc giai đoạn 2006-2010.
- Năm học 2010-2011, Khoa được Bộ Trưởng Bộ NN & PTNT tặng Bằng khen.
2/ Nhiệm vụ:
 
Khoa Khoa học cơ bản có những nhiệm vụ chính:
- Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy, và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình và kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường đối với các môn văn hóa và môn chung cho tất cả các nghề.
- Thực hiện công tác giáo vụ và hành chính theo quy định đối với khoa trực thuộc Hiệu trưởng.
- Quản lý sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo được giao cho khoa theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy học, thực hành, thực nghiệm.
- Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm, giáo dục, giúp đỡ học sinh-sinh viên học tập và rèn luyện.
- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các môn học khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
- Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của Hiệu trưởng.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
KHOA CƠ BẢN

Nghĩa kỳ - Tư nghĩa - Quảng Ngãi
ĐT: 055. 3823796; Fax: 055.3826513
Email: 
truongcdncg@gmail.com - Website: http://www.truongcdncogioi.edu.vn