Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Lịch Tuần
Lịch công tác tuần (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017)(24/11/2017)
  

THỜI GIAN NỘI DUNG 
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 27/11/2017
 Sáng

 08h00 - Họp giao ban 

BGH,TP, Khoa,....   

 Phòng họp
 Chiều  13h30 - Kiểm kê Phòng QLXM-QT, Phòng Khảo thí & ĐBCL và Khoa Kinh Tế. Ban kk   

               THỨ BA  28/11/2017

Chiều    7h30 - Kiểm kê Phòng đào tạo và Phòng Tài chính KT    
              THỨ TƯ 29/11/2017
 Sáng

  07h30 - Đại hội Công đoàn Trường CĐN Cơ giới lần thứ 15

               - Sát hạch lớp 41AB14 và 41A11

- Toàn thể CBCNV, GV 

 

- Hội trường

- TTSHLX 

Chiều    13h30 - Kiểm kê Khoa cơ bản, Phòng HCTC, TTSX & CGCN Ban kk   
               THỨ NĂM  30/12/2017
 Chiều   13h30 - Kiểm kê Phòng CTHSSV, Tổ bộ môn Mác-Lênin  Ban kk  
               THỨ SÁU  01/12/2017
 Sáng   07h30 - Sát hạch lớp 41A12  TTĐTLX  
       
               THỨ BẢY 02/11/2017
       
               CHỦ NHẬT 03/11/2017 
     

 

 

 

 
 
    
   Tin đã đưa
     Lịch công tác tuần
     Lịch công tác tuần (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017
     Lịch công tác tuần (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017)
     Lịch công tác tuần ( từ ngày 6/11/2017 đến ngày 12/11/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017)
     Lịch công tác tuần (Từ ngày23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 9/10/2017 đến ngày 15/10/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 2/10/2017 đến ngày 8/10/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 25/9/2017 đến ngày 1/10/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 28/08/2017 đến ngày 03/09/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017)
      Lịch công tác tuần (Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017)
     Lịch công tác tuần (Từ ngày 07/08/2017 đến ngày 13/08/2017)
     Lịch công tác tuần (Từ ngày 31/07/2017 đến ngày 06/08/2017)
     Lịch công tác tuần (Từ ngày24/07/2017 đến ngày 30/07/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/07/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/07/2017)
     Lịch công tác tuần (Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 09/07/2017)
     Lịch công tác tuần (Từ ngày 26/06/2017 đến ngày 2/07/2017)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn