Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Hội đồng trường

 Hội đồng Trường Cao đẳng Nghề Cơ giới khóa I, nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 13 thành viên:

 

 

1. Ông Bùi Trọng Sơn          - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Đỗ Hồng Thanh          - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Võ Ngọc Thạch           - Ủy viên thư ký;

4. Ông Lê An                          - Ủy viên;

5. Ông Võ Chí Hùng              - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Kim Sơn        - Ủy viên;

7. Bà Võ Thị Đạo                    - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Công Đạo      - Ủy viên;

9. Ông Lê Nghĩa Thục            - Ủy viên;

10. Bà Trịnh Thị Quỳnh Hoa  - Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Đốc              - Ủy viên;

12. Bà Nguyễn Thị Ái Diễm   - Ủy viên;

13. Ông Đoàn Hồng Lai         - Ủy viên; 

    
   Tin đã đưa
     NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TẠI PHIÊN HỌP THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
     Nghị quyết phiên họp 11 - Quý II - 2016
     Nghị quyết phiên họp 10 quý I - 2016
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ IX
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ VIII
     Nghị quyết tại phiên họp thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018
     NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP VI- QUÝ I-2015
     Nghị Quyết Phiên họp thứ V - Quý IV - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ IV - Quý III - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ III - Quý II - 2014
     Quy chế Hội đồng Trường CĐN Cơ giới
     Kế hoạch hoạt động Hội đồng trường
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn